Ingvar Nes sluttar i Valle

Share

**Frå Setesdølen fredag 9. mai:**

Ingvar Nes, som har vore tilsett i Valle kommune i 11 år, har sagt opp stilinga si som driftssjef. Frå hausten av er han å finne på Sola i Rogaland, der han skal ta til som seksjonssjef fellestenester i NAV helseteneste vest.
-Det verste vert å reise frå arbeidet og kollegaer. Eg har hatt det veldig bra i Valle. Hovudårsaka til at eg flyttar på meg er at eg kjenner behovet for å kome nærare familien eg har i Rogaland, og så er det kan hende på tide å flytte på seg og finne nye utfordringar etter så mange år i same stilling, seier Ingvar, som opphavleg er frå Sogn og Fjordane. Ingvar Nes tok til som skulesjef i Valle i 1997. Frå 2004-2005 var han vikarierande rådmann, før han vart drifssjef i 2005.

Ingvar har vore ein god samarbeidspartnar for oss i Valle Radio. Han har kome fast til programma **Kommunen informerer** og han har stilt opp når vi har hatt andre saker der han hadde ekstra informasjon. Det vert eit sakn etter han, men vi ynskjer han lukke til i ny jobb på Sola.