Solblom

Share

I følgje Fædrelandsvennen fekk ordførar Bjørgulv S. Lund sist veke brev frå miljøvernminister Erik Solheim om å ta vare på solblom, ein plante som vi har i Valle, men som er trua. Det var eit interessant oppslag om saka i Fædrelandsvennen, Oppslaget dekka alle kommunane på Agder, og Bygland sitt oppdrag var bleka, Evje og Hornnes kommune fekk Grannjamne, Iveland orkideen smalmarihand, mens Bykle fekk i oppdrag å gjere noko for kvitkurle.

Kva ein skal gjere, sa artikkelen ikkje noko om. Det kan du finne ut meir om her:http://www.dirnat.no/kommunearter Direktoratet for naturforvaltning står bak aksjonen og har laga **Tips til hva kommunene kan gjøre** og fleire andre sider med informasjon.

Her er lenke til Solblom-artikkelen på wikipedia: http://no.wikipedia.org/wiki/Solblom
Her er lenke til Solblomartikkelen hos Rolv Hjelmstads planteleksikon: http://www.rolv.no/urtemedisin/medisinplanter/arni_mon.htm

Eit søk på internett kan gje mange fine bilete og meir informasjon.