Munnharpe til Dolly Parton

Share

I kveldens sending prata Bjørgulv T. Berg og Hallvard T. Bjørgum http://no.wikipedia.org/wiki/Hallvard_T._Bj%C3%B8rgum
saman om ideen som Hallvard har hatt om å forære ei munnharpe http://no.wikipedia.org/wiki/Munnharpe til Dolly Parton når ho 17. juni kjem til Sør Arena i Kristiansand for å halde konsert. http://no.wikipedia.org/wiki/Dolly_Parton

Hallvard hadde ikkje sendt førespurnad om å få kome på scenen og overrekke munnharpa, men ho var smidd med DP stempla inn i godset. Det var og tale om å leggje ved ei nål av gull med trådar av sylv, eit apropos til songen hennar Silver Threads & Golden Needles, sjå http://www.amazon.com/Gold-Greatest-Hits-Dolly-Parton/dp/B000059ZC6

Hallvard ville og leggje ved ei engelsk omsetjing av eit dikt av Henrik Wergeland og be om at ho laga melodi til det og framførte i Kristiansand, 17. juni er 200-årsdagen hans. http://no.wikipedia.org/wiki/Henrik_Wergeland

Det var eit fornøyeleg innslag i kveldens sending.

Konserten er 17. juni klokka 18:00, det er ståplassar til kr. 590 att å få kjøpt her: http://www.billettservice.no/html/evinfo.htmI?CNTX=3977355&l=NO&C=

Dette er einaste konserten ho held i Noreg i år.

Hallvard kunne tenkje seg å invitere henne med på ein tur til Setesdal heilt gratis, ho er eit unikum av ein musikar, fortalde han og lista opp ei rekke med instrument som ho spela.