Elevopptak i Valle musikk- og kulturskule

Share

Halvor Rike, som er leiar av Bygg, Eigedom og Anlegg i Valle kommune, var i Kommunen informerer onsdagskvelden klokka 19. Første sak på programmet var Elevopptak i Valle musikk- og kulturskule, der han kunne melde at søknadsfrist for opptak til neste år er 14. juni. Søknadskjema finn ein på kommunen sine heimesider. http://www.valle.kommune.no/Modules/article.aspx?ObjectType=Article&Article.ID=967&Category.ID=1145

Kulturskulen underviser i piano, song, hardingfele, korps, leikarring, kveding og munnarpe. Både gamle og nye elevar må melde seg på nytt. Søknadskjema finn ein til høgre på heimesida under lenka relaterte dokument.

Ein finn mange gode lærarar i Kulturskulen, så det er bare å melde seg på. I samtalen med Bjørgulv T. Berg var ein og innom det forholdet at 17. mai i år ikkje hadde korps i Valle. Halvor kunne ikkje love at det kom i gang korps att til neste år. Instrument og drakter vert no leverte inn til Jorunn Tveiten på Velkomstsenteret, så får ein sjå om det vert oppstart att til neste år.

I år var det Kjetil Rike på trekkspel som vanleg i toget til Valle Alders- og Sjukeheim, og frå kyrkja var det rockegruppa som nytta trommene på beste måte då toget gjekk til Kultursenteret i Valle. I Hylestad var det song i toget, men ingen musikk.