Bygg, eigedom og anlegg

Share

I Kommunen informerer onsdag 21. mai hadde Halvor Rike med seg Torleif Homme. Etter at dei hadde fortalt om kulturskulen, gjekk dei over til det området dei nok kjenner seg mest heime i.

**Forseinka faktura**
Det starta med informasjon om at kommunen går over til nytt system for kommunale avgifter, så fakturaene som til vanleg vert sende ut i mai, vil fyrst kome i juni i år. Neppe mange som gret over det.

**Tomter i Åsan 2 bustadfelt**
Ved tildeling av kommunale tomter i Åsan 2 bustadfelt på Rysstd var det fem som takka ja i fyrste runde og som vil setje opp hus snarast. Dermed kunne ein gå laus på runde nummer to. Den har frist til 26. mai, som er måndag. Ein finn informasjon på kommunen sine heimesider. Torleif og Halvor oppfordra folk til å bruke helga og ta ein tur i feltet for å sjå på tomter dei kunne tenkje seg.

**Vegljos på Hovet**
Endeleg er det kome vegljos frå Lykkje til Hovet, ljoset vart kopla til 20. mai. Dette er området ved Dokkjen. Bjørgulv kommenterte at det var greitt å få det i orden no, sjølv om det er lange, ljose kveldar.

**Bord ved fotballbanane**
Det er sett opp tre benkebord frå Setpro på Valle stadion og på Rysstad stadion. Det kan vere greitt når folk vil ha noko å drikke medan dei ser på born som sparkar fotball eller i andre situasjonar, og det har vore ønske om å få noko slikt, så BEA var glade for å kunne få ei ordning.