Reklamane rullar og går

Share

No spelar Britta Lise inn reklameopptaka som skal nyttast til hausten. Ho har brukt fleire kveldar saman med ei rekke personar for å få til nye reklamar. Ingen av dei gamle skal vere med vidare.

Det er eit stort arbeid å organisere dette. Først skal ein finne ut kven som vil ha reklame og stø oss med å vere med. Så skal ein klekkje ut sjølve reklameteksten og få den godkjent av dei som bestiller reklamen. Deretter er det å finne dei som skal lese inn og ein dag som passar då dei kan vere med.

Til slutt skal sjølve innlesinga gjerast, og sjølv om reklamen er på eit halvt minutt eller mindre, tek det si tid før det er gjort. Difor har det blitt mange kveldar i radioen i det siste.

Det har vore positivt, folk vil gjerne vere med, men ikkje alle vil lese inn sjølv. I år har ho satsa litt på at dei som reklamerer, skal lese inn sjølv. Men ein kan gå rundt og få ein kunde til å vere med, det fungerer jo og.

Det er interessant å sjå at det har vore stor interesse for å vere med, og arbeidet med å få reklameopptak på plass er etter kvart under kontroll. Så når vi startar opp att til hausten, vil det vere nye reklamar.