Felles problem

Share

I kveld var eg på eit møte om Kigevannet, vatnet nærast oss her i Mandal, sjå http://no.wikipedia.org/wiki/Kigevannet Det held på å gro att, er bare tre meter djupt, medan det for 30 år sidan var 10 meter djupt. Og så har det fått sørv, ein framand karpefisk som tek maten auren skulle hatt. http://no.wikipedia.org/wiki/S%C3%B8rv

På same måte som i Valle er det nokre entusaiastar som vil gjere noko med problemet. Dei har fått stønad frå Miljøvernavdelinga i Vest-Agder til å gå i gang og kartlegge situasjonen, for så i neste omgang å finne tiltakt som kan få vatnet tilbake til situasjonen for 30 år sidan. då det var aure og ål i vatnet, og ikkje importert agnfisk som tek heile matfatet til auren.

Det var interessant, og eg kjende att dei problemstillingane som så ofte har vore omtala i Valle Radio når Torjus Uppstad og Tom Arild Homme har vore i studio. Men vi har ikkje noko grunneigarlag her, så det er litt tyngre når ein må kalle inn alle grunneigarane til møte for å få lov å setje i gang. Slik sett er situasjonen i Valle betre, VAFA representerer mange grunneigarlag og får difor tygd til å halde fram med sitt gode arbeid for å bøte på skader som er påført miljøet.

Keep up the good work, alle de som på ulike måtar tek vare på naturverdiane.