Artige funn

Share

I dag vil eg formidle eit artig funn som eg fekk tilsendt frå Britta Lise. Ho har sans for litt av kvart, og då deler ho det med andre. Eg er glad for å stå på e-post-lista hennar, sjølv om mykje kunne vore annleis om eg ikkje gjorde det. Bare les vidare:

**Arbeidsløs**
En arbeidsløs søker stilling som toalettvasker hos Microsoft. Personalsjefen innkaller ham til samtale og lar ham gjennomgå en test. Til slutt sier han:
-Du er ansatt, gi meg din mail-adresse og jeg vil sende deg en kontrakt og opplysninger om dag og tidspunkt for din start.

Den fortvilte mannen svarer at han ingen computer har, og derfor ingen e-mail adresse. Personalsjefen svarer ham: -Da du ingen mail-adresse har, da eksisterer du virtuelt ikke, og da du ikke eksisterer – da ingen jobb. !!

Den arbeidsløse gikk. Fortvilet, uten å vite hva han skulle gjøre med bare 10 Euro i pungen. Til slutt beslutter han seg for å gå i super-markedet og kjøpe en kasse med 10 kg jordbær. Han forsøkte seg deretter som «gateselger » ved å selge jordbærene kilovis. På bare 2 timer hadde han fordoblet sine penger.
På ettermiddagen kom han hjem og hadde 3-doblet sine penger.

Han forsto da at han kunne overleve på denne måten. Han begynte deretter hver dag tidligere og kom senere hjem. Slik tredoblet han sine penger dag for dag.

Kort tid etter skaffet han seg en trekkvogn. –og senere en varevogn. Etter ca. 1 år hadde han en liten « flåte » av varevogner

5 år er gått… Mannen eier nå en av de største matkjeder i USA.

Nå tenkte han på sin og familiens fremtid og beslutter seg for å tegne en god livsforsikring. Han sendte bud etter en forsikringsselger. Ved samtalens slutt, ba selgeren om mannens e-mail-adresse, for å kunne sende et forsikringsutkast.

Mannen fortalte, at han ingen e-mail-adresse hadde!. Da svarte selgeren: « Du har ingen e-mail, tross det, har Du bygget opp et imperium. Forestil deg hvordan det hadde gått, hvis du fra starten hadde hatt en e-mail-adresse !!!

Mannen tenkte seg godt om og svarte: «Jeg hadde blitt toalettvasker hos MICROSOFT! »

Moral 1 for historien:
Internett løser ikke alle dine personlige problemer.!

Moral 2 for historien:
Hvis du ingen e-mail har og arbeider intenst og hardt, kan du bli millionær.

Moral 3 for historien:
Du har fått denne historien pr. E-mail. Du er altså tettere på toalettvaskeren – enn millionæren.

Tross alt: »Ha en god dag ».

Svar ikke på denne mailen… Jeg er på vei for å kjøpe jordbær!!!