Sommarferie

Share

Medarbeidarane i Valle Radio vedtok i går at radioen sine ordinære onsdagssendingar tek sommarferie frå juni. Det vil seie at når vi no har gått inn i den fyrste sommarmånaden, går dei oppsette onsdagssendingane ut. Det gjeld desse:

04. juni
Ansvarleg: Ørnulv Hasla
Teknikar: Torhild Sandnes
Telefonvakt: Berit Homme
Open sending: Karin Bøe
11. juni
Ansvarleg: Bjørgulv T. Berg
Teknikar: Inga Flateland
Telefonvakt: Gudrun Nomeland
Open sending: Harald Haugland
18.juni
Ansvarleg: Britta Lise Homme
Teknikar:Harald Haugland
Telefonvakt:Torbjørg Hoftuft

Argumentet har vore at folk i stor grad nyttar kveldane ute no sommarstid, og difor er ikkje radioen så aktuell for tida. Eg har meint at mange tek radioen med seg ut eller høyrer på sjølv om veret er godt, så vi kunne fylgje skuleferien. Men til slutt måtte eg sjå i augene at mange av dei som var sette opp til å ha program i juni, hadde andre planar som gjorde at dei ville ha problem med å stille opp til sendingane. Ettersom vikarar og var vanskeleg å oppdrive, valde vi difor å avslutte sesongen i mai.

Sjølv vil eg ha tysdagssendingar dei fyrste vekene i juni, så det vert vanleg sending 3. juni.

Eg vil seie takk til alle medarbeidarane for ein fin sesong. Du finn avspegling av det vi har gjort om du les på bloggen for månadene som ligg bak. Eg gjorde det denne veka og tenkte at det alt var mykje eg ikkje hugsa vi hadde vore innom.

Eg vil prøve å halde ved like bloggen i sommar og. Det vert vanskeleg å ta utgangspunkt i programma i denne perioden, men noko finn eg vel å skrive om sjølv om radioen tek sommarferie.

God sommar til alle.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.