Hesjer

Share

I dag fekk eg ei artig melding på diskusjonssida mi på wikipedia. Den vil eg dele med dykk:

Vet ikke om du fotograferer, men akkurat nå står det noen usannsynlig fine hesjer ved rv9 i Valle. Passerte og stoppet for å se nærmere på sjeldenhetene, men kamera – det hadde jeg glemt. Så om du … Den hesjinga er gjort av folk som kan kunsten og fremstår som noe helt annet enn det sammenraskede høyet på eksistende hesjebilde. Med syltynt håp og hilsen 91 16. jul 2008 kl. 01:45 (CEST)

Om du går til artikkelen om hesje, sjå http://no.wikipedia.org/wiki/Hesje finn du fort ut at 91 har rett, dei som har laga den hesja, har hatt det for travelt til å gjere det skikkeleg. Det er ein kunst å få til fine hesjer, og kunsten lever framleis i Valle, sjølv om dei fleste samlar graset i traktoregg no for tida.

For min del er det nok nærare 40 år sidan eg var med i hesjing, det var her på Eskeland ein sommar då vi var nygifte. No er det ein nabo som slår jordene og lagar rundballar her og. Men eg har stor respekt for dugleiken som ligg bak ei fin hesje. Det er ikkje mange som kan det handverket lenger.