Limerick eller stev

Share

Gunnar Stubseid hadde eit ord i rette tid i eit innlegg i Setesdølen og Fædrelandsvennen i går. Han tok opp NRK Sørlandet si evne til å fange opp dei indre bygder på Agder i sendingane sine. Det er ikkje mykje stoff frå Setesdal og indre Agder, men desto meir frå stripa der ein kan ha tean i tanga. Dette speglar seg og i at dei la ned kontoret dei hadde på Evje.

Og så speglar det seg i at dei ikkje har forståing for stev, men hentar idear til sommarkonkurranse frå limerick, ei diktform som kom til Noreg for 50 år sidan, importert frå England, der den vart etablert midt på 1800-talet. Limerick skal vere humoristiske femlinjevers i forma aabba med tre verseføter i første, andre og femte linje, og to i tredje og fjerde. Gunnar Stubseid meiner at stev er lettare, har lengre tradisjon og mange utøvarar på Agder, medan limerick er eit framandt versemål. Han nemner den nye stevboka til Kristen Bråten Berg, Astri Rysstad og Kari Rolfsen, Stev for dagen. Den viser at stev kan brukast i alle situasjonar. Det kan og ha melodi, det er ikkje naturleg for limerick.

Til slutt nemner Gunnar Stubseid at musikkstudentane på Ole Bull Akademiet på Voss lærer å lage stev på vekekursa der, noko som er blitt svært populært blant studentane.

Eg er enig med Gunnar Stubseid. Stev hadde vore naturleg å nytte i konkurransen i NRK. Av og til høyrer du stev i Valle Radio, anten på plate eller ved at ein som ringer inn, tek eit stev på telefonen. Det er ein levande tradisjon, så visst ikkje utan aktive utøvarar også utanom dei som har gjeve ut plate.

Til lags åt alle kann ingjen gjera
det er no gamalt og vil so vera
eg tykkjer stødt at det høver best
å hjelpa den som det trengjer mest.

Slik er stev-forma brukt av Ivar Aasen. Meir om stev her: http://nn.wikipedia.org/wiki/Stev

Meir om limerick finn du her: http://no.wikipedia.org/wiki/Limerick_(poesi)

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.