Vi treng meir stoff om Valle på wikipedia

Share

I dag har vi knapt 80 av knapt 173.500 artiklar med Valle-relatert stoff på bokmålswikipedia. 20 av desse gjeld folk frå Valle, 60 gjeld ulike saker som er naturleg å knytte til kommunen. Wikipedia har eit slikt system at folk skriv om det dei har lyst til, og då vert det mange område som vert dekka grundig, men nokre får ikkje så god dekning. Annleis ville det ha vore om arbeidet med nettleksikonet fylgde ein plan. Då kunne ein lage ei liste over omgrep som måtte dekkast. No går det etter innfallsmetoden, det betyr at i dei neste tre vekene vil Tour de France bli godt dekt. http://no.wikipedia.org/wiki/Tour_de_France_2008

Om du går inn på http://no.wikipedia.org/wiki/Kategori:Valle, kan du sjå kva som er dekt. Ta ein titt på det og send meg ein mail om du saknar noko. Så skal eg prøve å sjå om eg kan få skrive nokre Valle-artiklar i tida framover.

Det vart ein i dag. Den finn du her: http://no.wikipedia.org/wiki/Far%C3%A5ne Eg skulle jo gjerne ha visst litt meir når det gjeld fakta, til dømes om kor stort nedslagsfelt elva har, fallhøgde frå Myklevatn til Otra nede i dalen, og andre slike tekniske ting. Men også anna stoff er interessant å få høyre om. Send meg ein epost, så kan vi ha ein liten dugnad i lag.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.