Vatn

Share

I samband med ulukka på K2, sjå http://no.wikipedia.org/wiki/Klatreulykken_p%C3%A5_K2_august_2008 fortalde media at ein må drikke svært mykje når ein er på slike strevsomme turar. Ein liter ekstra for kvar tusen meter opp, det betyr at dei måtte drikke mllom åtte og ni liter vatn. Vatnet måtte dei smelte frå snø og is, så ein kan førestille seg at det måtte vere ganske strabasiøst å kome seg opp til toppen av fjellet.

Det er tydeleg å sjå ein trend i at folk drikk meir vatn. I Valle Radio syner det seg mellom anna i kva for mineralvatn (les brus) som går fyrst. Aller fyrst går Farris og Bris og slike vassflasker, så går PepsiMax og ColaZero, FantaFree og kva dei no heiter, alle saman. Og når alt det er drukke opp, så står sukkerhaldig brus framleis i kassane. Kanskje ein til og med får påfyll av sukkerfritt, og framleis står det sukkerhaldige att.

Kaldt godt vatn frå kjøleskap eller kjelde er ei velsigning. I vår moderne tid står det att ei hestetro ved brua mellom Brevik og Øya http://no.wikipedia.org/wiki/Brevik Då eg gjekk forbi den i sommar, såg eg at det var laga ein drikkefontene der, så det sildra og rant godt vatn, eg veit det, for eg kunne ikkje gå forbi utan å ta ein slurk.

Den minte meg om drikkefontenen vi hadde på folkeskulenskulen for femti år sidan, men den hadde fire små drikkesprutar, og det kunne vere farleg å ta seg ein slurk, for plutseleg kom ein eller annan og slo vatn i ansiktet på den som drakk. Her er eit bilete frå gamle dagar som illusterer det: http://fotofil.no/aspx/ShowImage/OBA0068.aspx

Nordre park i Hønefoss hadde også drikkefontene, men den er teken bort for lenge sidan: http://no.wikipedia.org/wiki/Nordre_park_(H%C3%B8nefoss) I Steinkjer derimot, der har den fått stå: http://www.steinkjer-kommune.net/eggevandring/byahalla/index.php?art_id=793