Eit skrivande folk

Share

I sommar kom eg over eit hefte som Leonhard Bjarne Jansen gav ut i 1996 i samband med Hans Henrik Holm-seminaret same året. Det var ein Setesdalsbiografi, og her fann eg det som han seier er det meste som er skrive om Setesdal og av folk frå Setesdal. 67 sider var det då. Den som fylgjer med, veit at det er skrive ein del etter den tid. Difor tenkte eg at eg skulle søke i bibsys, som er databasen universitetsbiblioteka brukar for å sjå om det er kome meir. Her er lenka til bibsys om du vil søkje sjølv: http://ask.bibsys.no/ask/action/smpsearch

Her er det eg fann ved å bruke søkekriteriet Valle eller Rysstad og Setesdal:

1. Martin Skjekkeland Hans Henrik Holm 1896-1996 : foredrag omkring 100-årsminnet / [redaktør av heftet: Ånund K. Homme] 1996 ISBN 82-91793-01-8 134 sider

2. Johannes Skar-seminar i Valle 1997 : foredrag 1997 ISBN 82-91820-07-4 67 sider

3. Magnar Undheim: Njardarheim 1999 ISBN 82-995265-0-7 144 sider

4. Svein Inge Olsen m.fl.: Kjempa for Norge og andre setesdøler / [illustrasjoer: Olav Bjørgum] 1999 ISBN 82-476-0128-1 248 sider

5. Ingebjørg Vegestog Homme og May Lis Flateland: Rette klede i Setesdal : frå vogge til grav 1999 ISBN 82-995252-0-9 184 sider

6. Nomeland, Torjus: I mi tid : so levde me på ein gard i Setesdal i fyrste halvdelen av 1900-talet

7. Stølslandskapet på indre Agder : prosjektrapport 2002 Svalheim, Ellen J og Jansen, Leonhard B.

8. Hamran, Ruth: Billedsamlingen i Rygnestadloftet, Valle i Setesdal : fra senmiddelalder til reformasjon og renessanse 2002

9. Mogaard, John O. Mauring, Eirik: Data acquisition and processing : helicopter geophysical survey at Valle, Setesdal 2002

10. Christie, Sigrid: Bildene på Rygnestad 2003

11. Rostrup, Randi: Ein Jær-prest i Valle kyrkje i Setesdal 2003

12. Hageland, Torfinn Normann: Ferdsla i Setesdal i eldre tid 2006

13. Berg, Kirsten Bråten; Rysstad, Astri; Rolfsen, Kari: Stev for dagen 2007

14. Rysstad, Kim André: Tak hardt uti hand 2007

15. Lien, Ole Birger: “Finn ein haldningsmessig representativitet mellom dei tre gruppene folk, administrasjon og politikarar i dei fire kommunane Bykle, Valle, Bygland og Evje og Ho 2008

I søket kjem ikkje forfattarar frå Setesdal fram, bare tema med Setesdal og Valle. Men det vart jo 15 titlar likevel. Og det er sikkert ikkje alle titlane innan dette heller.