The Real Group

Share

For nokre år sidan kom Sigmund heim med ei plate med himmelsk vellyd. Ingen akkompagnement, bare song a capella. http://no.wikipedia.org/wiki/A_cappella Det var The Real Group, som eg sidan har fått høyre i ulike samanhengar, og som eg og har delt med nokre av dykk lyttarar i Valle Radio. I dag importerte eg den svenske artikkelen til norsk wikipedia og omsette den, så no har vi ein artikkel på norsk om gruppa: http://no.wikipedia.org/wiki/The_Real_Group

Å skrive på wikipedia er ei interessant erfaring. Eg er ikkje flink med malar og infoboksar, så eg gjekk til irc-kanalen og spurde om hjelp. Det gjekk bare åtte minutt frå eg hadde omsett artikkelen og bede om hjelp til infoboksen var fiksa av ein annan wikipedianar.

På wikipedia arbeider alle for å få til eit best mogleg resultat. Det er ikkje slik at ein eig resultatet sjølv om ein har skrive mykje av artikkelen eller starta han. Det er fellesskapet som eig resultatet, og det ligg der for at den som kjem seinare, skal få god og rett informasjon. Når det gjeld denne artikkelen, så er det lenker til den på seks språk, så ein kan gå inn og få meir informasjon på dei språka ein sjølv forstår.

Enno er det mange røde lenker i artikkelen, det vil seie at det ikkje er noko informasjon på desse titlane. Men på svensk er det mogleg å finne informasjon om kvar einskild musiker og om fleire av platene. Den engelske artikkelen er 9881 bokstavar, medan den svenske er 3200 og den tyske og dei andre er noko mindre.

I dag fekk eg ei ny plate av denne gruppa. Den skal eg skrive meir om i morgon.