Endringar

Share

Det er så mange endringar i bygdom kome til, skreiv Ivar Aasen. I alle fall var det det eg trudde han skreiv. Men då eg søkte på nettet, kom eg til denne nettstaden, og her var verset noko annleis:

Der er so mange Hendingar
i Bygdom komne til;
me sjaa so mange Vendingar
20 alt paa eit litet Bil.
Dei hava snutt um Vollarne
og flutt og rudt og bygt;
men dei gode gamle Kollarne
dei standa lika trygt.

Songen heitar Dei gamle fjelli, og om han skreiv det då han var i Valle, er lite truleg. Det kunne vore skrive kor som helst i landet, akkurat dette verset i alle fall.

Når eg kom i tanke om verset, var det fordi i løpet av dei par dagane som eg har vore i Valle att etter sommarferien, så har eg fått melding om mange endringar. Nokre flytter, andre får seg ny bil, nye fjes dukkar opp på skulen og i gata. Det er endringar.

I Valle Radio er det endringar i teknikarstaben før sesongen. Det er grunnen til at eg ikkje har sett opp lista for komande sendingar enno. Men no har eg kalla inn til styremøte torsdag, så må vi få diskutert litt og sjå korleis vi skal gjere det framover. Framlegg til løysing hadde vore flott å få, kanskje du som les dette skulle melde deg som teknikar og hjelpe oss i haust.

Etter kvart ser vi endringar og i naturen. Det blir kaldare att, snart er hausten over oss. Nyt dagane medan du kan.