Valle Bygdeheim

Share

Det vart Valle Bygdeheim som vart det nye namnet på Valle Alders- og Sjukeheim. I debatten kom det opp framlegg om å kalle staden for Valle Omsorgsenter, og framlegget frå rådmannen om å bruke Valle Sjukeheim, vart også teke opp att. Ved avstemminga var det plutseleg tre forslag, og ordføraren var ikkje sikker på korleis han skulle organisere den. Då kom Pål Dale med løysinga:

-Først stemmer vi over framlegget frå formannskapet, sa han.
-Om det får fleirtal, treng vi ikkje stemme over dei andre, men om det fell, får vi stemme mellom dei andre framlegga.

Slik vart det, og framlegget frå formannskapet vart vedteke.

Eg var i Kristiansand i dag, og då eg kom oppover, var klokka nærare 18:00, så eg slo på radioen i bilen for å høyre på. Men det var heilt stilt på alle kanalane.

-Kanskje dei ikkje har fått kopla til Bykle, tenkte eg. Men då eg kom til Valle, tenkte eg at det var lite eg kunne gjere for å få den oppkoplinga til å fungere, så eg gjekk ikkje innom i kommunestyresalen for å sjå korleis det gjekk. I staden fann eg heimesida på Internett og prøvde å kople meg opp derifrå. Det gjekk heilt fint.

Medan eg var i bilen, fekk eg ein telefon frå ein lyttar som lurte på om det var noko galt med radioen hans. Men eg kunne roe han med at det ikkje var lyd frå Valle Radio i min heller. I kveld fekk eg ein epost med same tema.

Det syner seg altså at starten av haustsemesteret ikkje vart så god som vi hadde vona. Eg vonar at når vi kjem i gang med ordinære sendingar frå neste veke, skal det heile fungere og bed om orsaking for at det ikkje fungerte i kveld.