Bred dina vida vingar

Share

Så skriv me august, ny månad, nye utfordringar.

Siste del av juli vart noko stille på bloggen. Som eg skreiv før var det fem dagars nettpause. I høve til bloggen utvida eg pausen med eit par dagar. Men no er eg tilbake for å skrive litt her.

Sist fredag var eg i Brevik kyrkje. http://no.wikipedia.org/wiki/Brevik_kirke Det var konsert i høve bryllupet til Stein og Margunn, og dei hadde fått vener til å stille opp med eit variert program. Varmt vér og venlege vener gjorde det til ei oppleving. Etter at alle aktørane på ulike måtar i eit svært variert tonespråk hadde gjeve sine bidrag, her var alt frå klassisk orgelspel til rivande jazz, runda dei det heile av med Bred dina vida vingar, der alle musikarane spelte saman, og publikum var med i den gamle kveldsbøna. Eg måtte tenke på alle gongene vi har brukt nettopp den melodien i Valle Radio, som regel med Carola som songar.

Her finn du artikkel om songen på svensk wikipedia. http://sv.wikipedia.org/wiki/Bred_dina_vida_vingar
Det er og ein artikkel på norsk: http://no.wikipedia.org/wiki/Bred_dina_vida_vingar

Og her er den svenske teksten:

1.
Bred dina vida vingar,
o Jesus, över mig,
och låt mig stilla vila
i ve och väl hos dig.
Bliv du min ro, min starkhet,
min visdom och mitt råd,
och låt mig alla dagar
få leva av din nåd.

2.
Förlåt mig alla synder
och två mig i ditt blod.
Giv mig ett heligt sinne,
en vilja ny och god.
Tag i din vård och hägnad
oss alla, stora, små,
och låt i frid oss åter
till nattens vila gå.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.