Rysstad

Share

Endeleg, vil du kanskje seie, har han skrive om Rysstad på wikipedia. Det var på høg tid, den lenka har lyst raud altfor lenge, men no var den blå. Sjå her: http://no.wikipedia.org/wiki/Rysstad

Men artikkelen er ikkje mykje å skryte av enno, det er i grunnen bare fire linjer for å farge lenka blå. Det fine med wikipedia og med hypertekstar er at ein kan lage lenker mellom ulike tekstar, og Rysstad hadde tolv røde lenker, som plutseleg vart blå:

* Valle (← lenker)
* Stev (← lenker)
* Hylestad kirke (← lenker)
* Torleiv Bjørgum (← lenker)
* Liste over steder i Aust-Agder (← lenker)
* Hans Henrik Holm (← lenker)
* Valle prestegjeld (← lenker)
* Setesdalsmuseet (← lenker)
* Otto Furholt (← lenker)
* De fire årstider (frise) (← lenker)
* Kim André Rysstad (← lenker)
* Faråne (← lenker)

Eit anna søk på wikipedia syner at 35 artiklar har ordet Rysstad i teksten, medan 870 artiklar nemner ordet Valle. Men i det er til dømes Valle Hovin med, så ein må gå inn på kvar einskild artikkel for å få eit korrekt samanlikningsgrunnlag.

Men no er i alle fall lenka blå. Det betyr at du med dette er utfordra til å skrive litt på artikkelen. Det er slik med wikipedia at alle kan vere med og lage dette leksikonet. Dermed kan du skrive inn det du meiner er aktuelt å ta med om staden. Etter kvart vil eg og utvide artikkelen, men om det er nokon som les bloggen, som vil skrive inn litt, hadde det vore flott.

Etter kvart som artikkelen veks, skal eg halde auga med han og sjå kva som kan gjerast for at han kan verte betre.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.