Unni Løvlid

Share

Musikkprogrammet mitt i kveld var om Unni Løvlid, og eg spelte fleire av spora på albumet Vita som ho gav ut i 2005. Det er omtale av henne og albumet på wikipedia:
http://no.wikipedia.org/wiki/Unni_L%C3%B8vlid
http://no.wikipedia.org/wiki/Vita_(album)

I sendinga spelte eg desse spora:
3 Når eg står her på dei høge nutar 3:33
8 Lær mig, o skov, at visne glad 4:11
9 Gud Fader mig saa underlig (Gjendines bådnlåt) 6:44
10 Nu Dagens Lys sig sniger hen 3:31
11 O Verden, hav da gode Nat (Min sjel og ånd) 1:27
12 Ned i vester soli glader 2:17

Gjendines bådnlåt fann eg og som pianostykke av Edvard Grieg, så eg spelte det to gonger, det er ganske kort, men set det vokale verket i perspektiv.

Soga om Gjendine kan ein og finne på wikipedia, ho vart over hundre år gammal. http://no.wikipedia.org/wiki/Gjendine_Sl%C3%A5lien

Eg fann og Ned i vester soli glader med Arve Moen Bergset, http://no.wikipedia.org/wiki/Arve_Moen_Bergset Han syng den med fiolin og orgelakkompagnement, så det kunne setje Unni Løvlid si framføring i perspektiv.

Og plutseleg var 40 minutt gått.

Postludium med Mendelssohn

Share

Niklos hadde laga eit program med Felix Mendelssohn (1809 til 1847) sin musikk i kveld. Den er melodisk, han er ein av dei store komponistane innan romantikken i musikken. Men han starta med klokkene i St. Michael et Gudula Cathedral i Brüssel, for det første stykket kom frå orgelet der. Det var domorganist Jozef Sluys som spelte Allegro con brio, 1. sats frå sonate nr. 4 i B-dur, opus 65. Det er eit sprudlande stykke, og domorganisten, som no vel har vore pensjonist i nokre år, han er fødd i 1936, spelte det con brio, som tyder med liv.

Det neste stykke var frå Motetten, opus 69: Jauchzet dem Herren, alle Welt, som er over Salme 100 i Bibelen. Det var Thomanerkoret i Leipzig som song under leiing av Thomaskantor Georg Christoph Biller, arvtakar etter sjølvaste Johann Sebastian Bach, som og var kantor der.

Det siste stykket Niklos hadde teke med, var Sonate nr. 5 i D-dur. Fyrste delen, Koral – Andante og andre delen, Allegro maestoso, vart spelt av Münsterorganist Konrad Philipp Schuba på orgelet i Münsterkyrkja i Konstanz, eit orgel bygd av Johs. Klais Orgelbau i Bonn i 1955.

Tysk wikipedia har ein stor artikkel med bilete frå kyrkja: http://de.wikipedia.org/wiki/Konstanzer_M%C3%BCnster

Onsdag 3. september 2008

Share

Ansvarleg: Bjørgulv T. Berg
Teknikar: Inga Flateland
Telefonvakt: Ingebjørg Ellinor Rysstad

18:00 Aktuell time
19:00 Kommunen informerer. Rådmann Arne Tronsen
19:30 Tankar frå Bibelen
20:00 Verdas største sauefjos
20:30 Bjørgulv med musikk
21:00 Opi sending: Jorunn Lund Harstad

Kunngjeringar og helsingar: Tlf 379 37 577
E-post: Post @ valleradio.com