Hasla på Grünerløkka

Share

I morgon er det klart for å opne Hasla på Grünerløkka. Det er nok forklaringa på kvifor Ørnulf ikkje har vore å sjå i Valle den siste tida, det er alltid mykje som skal gjerast i ein slik situasjon.

Setesdølen sin journalist Ole Birger Lien skriv:

Opningsdagen byr dagleg leiar Gunnhild Ørnulfsdotter Hasla på alt frå bunadkledde damer til musikk og setesdalswrap, det vil seie lefse med fisk eller kjøt.

På den høgtidelege opningsdagen skal Hasla AS presentere i alt tre nye smykkeseriar, Lauv, Love hearts og Silje.

Setesdalskulturen skal vere med
Med setesdalskulturen som ramme kan det verte eit og anna nytt å sjå både for austlendingar, setesdølar som bur i Oslo, og ikkje minst dei frå dalen som tar turen inn til hovudstaden og opninga.

-Me ynskjer sjølsagt alle hjarteleg velkomne, men vert nok ekstra glade viss me får mange setesdølar innom. Satsinga i Oslo er viktig både for denne butikken og butikken vår i Valle, og eg meiner denne satsinga i tillegg er god marknadsføring av Setesdal, seier Grete Fossen på Hasla AS.

Gunnhild er ei kreativ jente som ofte har delteke med song i Valle, vi har lit av henne i Valle Radio og. No skal ho drive butikk i Oslo, vi ønskjer henne lukke til. Grünerløkka skal vere ein trendy stad i Oslo for tida, så det er spanande å sjå korleis ein kan drive ein butikk der.

Her er lenke til Hasla: http://no.wikipedia.org/wiki/Hasla_Setesdalssylv
og her er lenke til Grünerløkka: http://no.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%BCnerl%C3%B8kka