Å klå og å klore

Share

I dag oppdaga eg ein samanheng mellom ord som eg ikkje har vore medviten om tidlegare. Det som i min dialekt heiter å klø, heiter å klå i Nynorskordboka. http://www.dokpro.uio.no/perl/ordboksoek/ordbok.cgi?OPP=kl%E5&nynorsk=S%F8k+i+Nynorskordboka&ordbok=nynorsk&s=n&alfabet=n&renset=j Den viser og til å kleie. Begge dei orda er unaturlege i min Ålgårds-dialekt, vi seier å klø. Det kan bety å ha kløe og å gni lett, gjerne med neglene, for å fjerne kløen. I grammatikken trur eg at det heiter at verbet både er transitivt og intransitivt.

Etter ei sending i Valle Radio er det alltid god kløe når nokon kommenterer at dei høyrde noko interessant i radioen denne kvelden. Det skjedde onsdagskvelden då eg spurde etter namnet på norske medaljevinnarar under Sommar-OL 2008 i Beijing. Sjå http://no.wikipedia.org/wiki/Norge_under_sommer-OL_2008 Utover i sendinga som eg hadde saman med Karin Bøe synte det seg at det var ein del personar som var interessert i emnet og som hadde fått med seg ganske mykje av det som var sendt på TV. Vi fekk lagt ut 8 rebusar og hadde interessante samtalar med dei som ringde inn. Alle fekk premie denne kvelden, dei som ikkje fekk anna, fekk ein nøkkelring med LED-lykt. Diverre hugsar eg ikkje namna i hovudet, og lista ligg visst att i studio. Så dei kan du ikkje få i denne bloggpostinga.

Fleire av lyttarane klødde meg altså med at dei likte emnet for rebusane, og sidan har eg fått tilbakemelding på at også det øvrige programmet vi hadde denne kvelden, var interessant.

Då borna var små, kunne det av og til hende at dei vakna om natta fordi det klødde. Som regel var det ikkje nok å klø dei litt om dei skulle få sove etterpå, ein måtte heller smørje på ein salve som kunne lindre. Om vi fekk smørje på litt sinksalve og prate litt, så roa dei seg og kunne sove vidare.

Grunnen til at dei klødde kunne vere at nokon hadde klort dei og at rifta i huda grodde. I Valle Radio har vi ikkje som mål å klore, vi vil nok heller klø. Og vi likar ikkje når nokon klorar oss etter sending, å bli klødd litt og takka for programmet er mykje trivelegare.