Omlegging

Share

I kveld var første kvelden der eg måtte basere programmet på nedlasta materiale frå Norea. Tidlegare har vi fått det tilsendt som CD-plater, men omlegginga i Norea som fylgje av økonomiske problem, har ført til at dei må slutte med denne servicen. For oss, som har sending ein gong i veka, har det systemet dei har hatt, vore svært godt og lite arbeidskrevande. Difor har eg sett fram mot den nye ordninga med lite glede.

Sist tysdag prøvde eg å laste ned programmet, men då fekk eg det ikkje til. I dag hadde eg ein minnepenn som eg lagra dei aktuelle filene på, og då gjekk det betre. Eg var noko engsteleg for om vi kunne køyre slike filer på miksebordet vårt, men det synte seg at det gjekk greitt, så eg trong ikkje brenne dei på cd sjølv.

Før har Norea-magasinet vore ein halv time med song og fire nyhetsinnslag. No er Nettnytt eit tre og eit halvt minutts nyhetsprogram laga av avisa Dagen Matazinet. I kveld hadde eg med fem slike bolkar, frå sist onsdag til i dag. Det er eit problem at kvar bolk er ein avslutta del. Eg kan sjølvsagt kutte det, slik at vi ikkje får produsent på slutten av kvart innslag. I kveld tok eg det med dei fleste gongene. Mellom innslaga hadde eg ein kristen sang.

Etter kvart som eg får erfaring, vil eg nok endre på dette. Eg opplever at det er for massivt for vårt føremål, Noreamagasinet var lausare i forma, noko som jo er heilt naturleg, det hadde ein halv time, her har ein under fire minutt.

Vi får sjå korleis vi løyser dette etter kvart. Kyrkje- og kristenlivstoff er ikkje bare lokalt, å formidle dette med eit nasjonalt perspektiv er greitt nok i tysdagssendingane, som jo har hatt eit slikt perspektiv frå starten.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.