Program i veke 42, 2008

Share

Tysdag 14. oktober

Ansvarleg: Harald Haugland

18:00 Kvarteret
18:15 Over ein open Bibel
18:30 Møteplassen
19:00 Salmer og sanger
20:00 Aktuelt frå kyrkje- og kristenliv i Norge
21:00 Kyrkjebakken

Onsdag 15. oktober

Ansvarleg: Harald Haugland
Teknikar: Inga Flateland
Telefonvakt: Jorunn Lund Harstad

18:00 Aktuell time
19:00 Kommunen informerer: Valle skule
19:30 Tankar frå Bibelen
20:00 Musikk og/eller gjester
21:00 Open sending