Elver i Asia

Share

Dette var tema på Open sending onsdag 15. oktober. 9 rebusar, ikkje så veldig mange telefonar, men nok til at ulike innringarar kom inn i studio, bare ein kom to gonger. Men tema var ikkje så lett, så dei som hadde høve til å ha kart eller leksikon eller wikipedia med seg, kunne jo klare det ganske lett, men å løyse rebusar når ein ikkje kjenner namnet på det ein skal fram til, er ikkje alltid så lett. Her er elvene:

http://no.wikipedia.org/wiki/Eufrat
http://no.wikipedia.org/wiki/Indus
http://no.wikipedia.org/wiki/Jordan_(elv)
http://no.wikipedia.org/wiki/Ganges
http://no.wikipedia.org/wiki/Mekong
http://no.wikipedia.org/wiki/Salween
http://no.wikipedia.org/wiki/Irrawaddy
http://no.wikipedia.org/wiki/Tigris
http://no.wikipedia.org/wiki/Amur

Eg hadde med meg Mona Kile i studio. Ho er frå Risdal og arbeider i utviklingsavdelinga i Valle kommune. Vi snakka med Ingebjørg Vegestog Homme, Åsmund Rygnestad, Tora Lund, Torill Lunden, Jorunn Bø Andersen, Gunnar Bø Heddeland, Tor Haugum og Else Røsstad, og alle fekk premiar. Til slutt trekte vi ut Valle Radio sitt krus, det fekk Torleiv Harstad.

Det er alltid hyggeleg med respons, og eg fekk ein epost i dag som fortalde at det var fleire enn desse som hadde høyrt på oss. Britta Lise fortalde at ho hadde blitt inspirert til å skrive om Flotmylje på wikipedia då ho høyrde kor eg hadde funne rebusorda mine. Men då ho kom til artikkelen i dag, var han sletta. Her er det ho skreiv:

Tok oppfordringa di med å skrive litt på Wikipedia…
Men vart skuffa idag då eg skulle fortsette,
for etter det eg kan skjøne er artikkelen min om FLOTMYLJE sletta.
Lurer på kvifor… Har du svar?

Er jo lite inspirerande å skrive noko dersom det bare blir sletta 🙁

No er eg så heldig at eg har høve til å sjå litt meir enn ein vanleg brukar på wikipedia, så eg fann ut av det, og no ligg artikkelen der: http://no.wikipedia.org/wiki/Flotmylje

Om du veit meir om Flotmylje, kan vi utvide artikkelen etter kvart. Takk til Britta Lise for artikkelen, eg trur det er den fyrste artikkelen om Setesdalsmat på wikipedia.