Program

Share

Tirsdag 21. oktober

Ansvarlig: Harald Haugland

18:00 Kvarteret
18:15 Over ein open Bibel. Marit Krokeide Alnes
18:30 Møteplassen
19:00 Flekkerøya Sangkamerater
20:00 Nytt frå kyrkje og kristenliv
20:30 Postludium ved Niklos K. Besteland
21:00 Kyrkjebakken

Onsdag 22. oktober
Ansvarleg: Harald Haugland
Teknikar: Torleiv Soltun
Telefon: Anna Rysstad

18:00 Aktuell time
19:00 Kommunen informerer
19:30 Tankar frå Bibelen
20:00 Gjester og musikk
21:00 Open sending ved Rolf Erik Homme

Det syner seg at det var ein feil i lista eg fekk oversendt frå kommunen i sommar om datoar for kommunestyremøte, for det er ikkje kommunestyremøte denne veka, det vert som vanleg siste onsdagen i oktober. Det betyr at vi må prøve å få til ei vanleg sending onsdagen i denne veka, og Bjørgulv, som skulle hatt sending neste veke, er i Madrid denne veka. Så korleis opplegget vert, er det ikkje lett å seie.

Du får skru på radioen onsdag og sjå kva som hender. Tysdagssendinga går som normalt.