Siste veka i oktober 2008

Share

Tysdag 28. oktober

Ansvarleg: Harald Haugland

18:00 Kvarteret. Om Wikipedia og Adolf Bjerkreim.
18:15 Over ein open Bibel. Irene Krokeide Alnes
18:30 Møteplassen. Reprise: Samtale med Thorvald Steen.
19:00 Historien om de 10 bud. Denne gjekk ut, i staden sende eg Missa Caritatis av Ragnar Bjerkrheim.
20:00 Aktuelt fra kirke og kristenliv landet rundt.
Mediekommentaren fra Familie & Medier.
Webpastor Asbjørn Kvalbein
Arne Domnerus: La meg få høre om Jesus. Opptak frå Fredrikstad
Intervju med Astri Nomeland på tlf. om diakonimøte onsdagskvelden på Nomeland bedehus
20:30 Postludium ved Harald Haugland
Organistprotrett: Peter Hurford spelar Purcell, Soleri og Händel
21:00 Kyrkjebakken

Onsdag 29. oktober

Teknikar: Torhild Sandnes

18:00 Kommunestyremøte