Peter Hurford i Postludium

Share

Peter Hurford er ein engelsk organist, fødd i 1930, sjå http://no.wikipedia.org/wiki/Peter_Hurford
I 20 år, frå 1958 til 1978, var han organist i St Albans katedral om lag 35 km nord for London, sjå http://no.wikipedia.org/wiki/St_Albans_katedral

Så etablerte han seg som konsertorganist og lærar, og då eg var i London for eit par år sidan, fann eg ei plate han hadde spelt inn, ein dobbel-CD som syner breidda av hans repertoar. Frå denne plata spelte eg nokre stykker i organistportrettet i Postludiumprogrammet tysdag 28. oktober 2008.

Eg starta med Henry Purcell, sjå http://no.wikipedia.org/wiki/Henry Purcell Han har skrive ein Sonata i D-dur som Hurford hadde arrangert for orgel og blåsarar, opprinneleg versjon var for strykarar. Eg har ein spesiell sans for orgel og messingblåsearinstrument, dei kler kvarandre sævrt godt. Her fekk vi Allegro, Adagio og Allegro, tre korte satsar med fint driv og nydeleg spel.

Deretter kom Antonio Solers Concerto No 1 i C-dur for to orgel, der Peter Hurford spelar saman med Thomas Throtter i katedralen i Salamanca i Spania. Sjå denne spanske sida: http://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_Nueva_de_Salamanca om katedralen, denne danske sida om komponisten Soler: http://da.wikipedia.org/wiki/Antonio_Soler Stykket har to satsar, ein andante og ein minué.

Siste stykket var ein orgelkonsert av Georg Friedrich Händel, i g-moll, opus 4, nummer 3. Her spelte han på eit orgel i Nederland, i Betlehemskerk i Papendrecht. Her er meir om Händel: http://da.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4ndel