Missa Caritatis

Share

Eg har nokre gonger i haust spelt eit lengre syngespel, musikal eller kva ein no skal kalle det i timen mellom klokka 19 og klokka 20 i Valle Radio tysdagskveldane. Dette har eg gjort fordi det er fint å høyre eit verk i sin heilheit. No sist hadde eg annonsert at eg skulle spele Fortellinga om de 10 bud av Eyvind Skeie, men så viste det seg at eg hadde lata plata stå att i spelaren heime, så eg måtte ta eit alternativ. Det vart Missa Caritatis av Ragnar Bjerkreim. http://no.wikipedia.org/wiki/Missa_Caritatis

Dette verket er svært kjent, i alle fall den siste delen, den som heiter Velsigning, for den spelar dei i Salmer til alle tider kvar sundagskveld i NRK. Men det er sjeldan ein får høyre heile verket. Det er spelt inn av Gandelo og Kor-Z med Kjetil Saunes, Bodil Arnesen og Morten Harket som solistar. Iver Kleive er med på orgel, Arild Stav på klarinett og saksofon, Per Flemstrøm spelar fløyte, Ottar Nesje er med på trommer og Kjetil Bjerkestrand på keyboards. Inger Vagle dirigerer verket, som har 10 satsar: Introitus, Kyrie, Gloria, Credo, Hymne til kjærleiken, Sanctus, Fadervår, Agnus Dei, Velsigning og Postludium.

Det var ei glede å dele heile verket med lyttarane denne gongen.