Tankereiser

Share

Når ein ser på TV i desse dagar, kan ein av og til kome til å tenkje at det er betre å reise i tankar enn  fysisk, så slepp ein strande på ein flyplass i Bangkok eller andre problem som måtte dukke opp. Dei flyktningane som vi har venta på i haust, skulle reist frå Bangkok onsdag, men det vart det ikkje noko av, så nå får vi vente lenger på å få dei til Valle.

I det siste har eg bladd litt i ei bok som eg har hatt i hylla mi i mange år. Det er Stig Wernø Holter si bok Kom, tilbe med fryd, ei bok som fortel om hymnologi med utgangspunkt i Norsk Salmebok, men som og tek med mykje interessant stoff frå gamle salmebøker.

Ein av salmediktarane som eg har visst var frå Stavanger, var Jonas Dahl. Så fann eg han i boka til Stig Wernø Holter, og då tenkte eg at eg hadde eit godt utgangspunkt for å skrive ein artikkel om han i wikipedia, nettleksikonet som no nærmar seg 200.000 artiklar, i dag runda vi 197.000, og med den farten folk no lagar nye artiklar, kan ein truleg runde milestolpen alt den komande veka. Så eg tenkte at ein prest og salmediktar og forfattar frå Stavanger bør få vere med på dette og gjekk i gang med å skrive.

Etter kvart som eg samla stoff og skreiv inn i teksten, så vart det ganske så interessant, han hadde vore klassekamerat med Alexander Kielland, han gifta seg i Bergen, fekk si fyrste presteteneste i Vår Frue kirke i Trondheim, drog til Nederland som sjømannsprest, kom heim og var prest på Kongsberg, sidan i Petrikyrkja og Domkyrkja i Stavanger før han avslutta prestetenesta si i Ullern kyrkje i Oslo, der han døydde i 1933. Eg tenkt at eg hadde vore i mange av dei kyrkjene han hadde hatt teneste, og på ulike måtar gått i spora hans mange stader, sjølv om han døydde om lag på den tida foreldrene mine vart fødde.

Son hans, Alf Fasmer Dahl, kom noko nærare meg, for han var prest i Birkeland menighet i Bergen, og der budde eg frå 1973 til 1976. Dei hadde eit kor der som heitte Fasmer Dahls kor, det hadde han starta i si tid. Og så har eg nynna på melodiar han har laga, ikkje minst melodien til farens  Nå vandrer fra hver en verdens krok.

Du kan lese meir om far og son Dahl på wikipedia:  http://no.wikipedia.org/wiki/Jonas_Dahl Der er det lenke til sonen, og hyperlenker på wikipedia kan sende deg og ut på tankereiser. God tur.

Kursoppleving

Share

Som eg skreiv om i går, har eg vore på kurs. Vi har snakka mykje fag, men i sosiale situasjonar hender det at ein kjem inn på personlege relasjonar og. Det høvde slik at eg kom til å fortelje at eg var aktiv i Valle Radio, og då kom det ganske så fort ein kommentar om at den høyrer eg på når eg er på Hovden i påska. Så det var ei stadfesting av det vi jo opplever i påskesendingane, at folk frå store deler av Sørlandet høyrer på oss når dei har høve til det.

Ein av dei eg prata med hadde og møtt min orgelmakkar Niklos K. Besteland og late seg imponere av hans store kunnskap om emnet. Så der var relasjonane til Valle Radio.

Men elles har kurset vore ei god hjelp til å oppdatere seg på den situasjonen utlendingar går gjennom når dei skal ta Norsk Språktest og dermed få eit papir på at dei kan gjere seg forstått på norsk og at dei sjølve forstår det. År om anna er det ganske mange som går gjennom denne testen rundt om i Norge, nokre av dei er frå Valle. Det er ei god hjelp at dei har trening i å bruke språket ikkje bare i situasjonen på skulen, men og frå andre situasjonar, anten det er som praktikant eller arbeidstakar, eller det er i sosiale situasjonar.

I Valle er det etter kvart blitt ganske mange utlendingar, og når dei kjem seg på flyet frå Bangkok, vil det i næraste framtid kome to nye familiar som har bakgrunn frå flyktningleir for burmesarar i Thailand. Minoriteten karenarar i Burma er på heile åtte millionar menneske, altså fleire enn heile befolkninga i Noreg, Svært mange av desse er drivne bort frå heimane sine og har måtta søke tilflukt hos FNs høgkommissær for flyktningar sitt apparat for å verne folk i det området av Asia som i desse dagar er mykje i søkelyset.

Kurs

Share

Å dra på kurs kan vere interessant. No har eg hatt ein heil dag om språkopplæring av innvandrarar. Mange synspunkt å ta med seg, ikkje minst om dei endringane dei må innstille seg på når dei kjem til landet vårt.

Og sanneleg må vi og endre oss.

Normisjons si jolemesse i Valle

Share

Tysdagskvelden var Åse Rike i studio og fortalde om Normisjon si jolemesse som skal vere i Valle menighetshus laurdag 29. november. Det var ei stor glede å få henne til å kome og informere om jolemessa, ho brenn for dette arrangementet som kvinneforeningane Fjellblomen i Valle og Regnbogen i Hylestad står bak. No har dei halde på i 26 år, kunne ho fortelje. Denne gongen kjem Knut Svein Dale og Oluva Laksa frå Normisjon Agder krets.

Det som er spesielt med messa i år, er at dei har salsbord med mange heimelaga ting, mellom anna har dei baka jolekaker som dei vil selje. Mange bakar ikkje lenger sjølv, då kan det vere greitt å ha ein smak av jolebakst slik han var før å setje fram. Som vanleg vil det vere suppe og eplekake på jolemessa, så vel som kaffe, vaflar og kaker. Og åresalet er av godt, tradisjonelt merke med marsipankaker, kransekaker og fruktkorger som hovudgevinst. Så kan ein vurdere kva for ei trekking ein vil kjøpe flest årer i.

Det har og vore tradisjon å ha eit større lotteri med gevinstar på bok. Denne boka ligg ute på Joker i Valle, så om ein ikkje kjem seg på messa, kan ein legge i når ein er på butikken.

I løpet av dagen vert det andakt klokka 13 og familiemøte klokka 16, då kjem Vallle og Hylestad barnekor for å syngje. Og så er det trekking om lag klokka 18, kunne Åse Rike fortelje. År om anna får ein inn hundre tusen kroner til Normisjon sitt arbeid. Normisjon arbeider både i Noreg og har misjonærar rundt om i verda, så organisasjonen treng pengar for å halde oppe arbeidet.

Eg vart så glad då Åse tok utfordringa og sjølv kom i studio for å fortelje om jolemessa. Det er viktig at dei som står midt oppe i eit arbeid, fortel om det dei brenn for. Dei har meir å fortelje enn eg vil ha om eg les opp annonsen frå avisa. Når ein nyttar lokalradio på denne måten, då er det ekte lokalradio, etter mi meining.

Program veke 48

Share

Tirsdag 25. november

Ansvarleg: Harald Haugland

18:00 Kvarteret
18:15 Over ein open Bibel
18:30 Møteplassen
19:00 På konsert
20:00 Kyrkje og kristenliv
20:30 Postludium ved Niklos K. Besteland. Musikk til siste sundag i kyrkjeåret, domssøndagen
21:00 Kyrkjebakken

Onsdag 26. november

Teknikar: Jørund Georg Jore

18:00 Kommunestyremøte

Interessant onsdagskveld i Valle Radio

Til onsdag er det kommunestyremøte att, og sendinga skal overførast i Valle Radio. Det vert eit langt møte for representantane som startar med lunsj klokka 12 og deretter har temamøte om budsjett og innsparing for alle politiske utval, ikkje bare kommunestyret. Det møtet varer til 15:30, så er det pause til klokka 18:00.
Som start på møtet skal det vere opning av S_M-A-R-T smykkeutstilling i Velkomstsenteret. Det er rådgjevar kultur Torunn Charlotte Lund som skal opne utstillinga av arbeid som elevar i utvekslingsprosjektet på Valle vidaregåande skule stiller ut. Du kan høyre det i radioen om du ikkje møter fram.
Deretter vert det tre orienteringar før sjølve kommunestyremøtet:
1. Arbeidet med Rv ) frametter. Signe Sollien Haugå i Setesdal Regionråd
2. Reguleringsplan Valle sentrum. Torgeir Haugaa
3. Tidsreisa – ideskisse for utvikling av Prestfossen kulturlandskap. Torunn Charlotte Lund.

På Valle kommune sine heimesider ligg informasjon om sakene som skal opp i kommunestyremøtet, mellom dei finn vi og saka om gjestebustad til utflutte valldølar. og omgjering av lån til offentleg tilskot.

Interessant onsdagskveld

Share

Til onsdag er det kommunestyremøte att, og sendinga skal overførast i Valle Radio. Det vert eit langt møte for representantane som startar med lunsj klokka 12 og deretter har temamøte om budsjett og innsparing for alle politiske utval, ikkje bare kommunestyret. Det møtet varer til 15:30, så er det pause til klokka 18:00.

Som start på møtet skal det vere opning av S_M-A-R-T smykkeutstilling i Velkomstsenteret. Det er rådgjevar kultur Torunn Charlotte Lund som skal opne utstillinga av arbeid som elevar i utvekslingsprosjektet på Valle vidaregåande skule stiller ut. Du kan høyre det i radioen om du ikkje møter fram.

Deretter vert det tre orienteringar før sjølve kommunestyremøtet:

1. Arbeidet med Rv 9 frametter. Signe Sollien Haugå i Setesdal Regionråd
2. Reguleringsplan Valle sentrum. Torgeir Haugaa
3. Tidsreisa – ideskisse for utvikling av Prestfossen kulturlandskap. Torunn Charlotte Lund.

Her er lenke til kommunestyremøteinformasjon hos Valle kommune:
http://www.valle.kommune.no/councilmeeting.aspx?ObjectType=ePhorteCommitteeMeeting&ePhorteCommitteeMeeting.ID=230

Stuvfullt hus og tom lommebok

Share

Då eg snakka med Ragnar Aas om jolemessa på Rysstad, var han godt nøgd med resultatet både når det gjaldt folk og pengar. Han var særleg takksam for at ordførar Bjørgulv Sverdrup Lund hadde kome med ei helsing i høve at det var 25 år sidan desse jolemessene starta. Og veret hadde vore lagleg jolemessever, ikkje så fint at folk gjekk på heia og ikkje så dårleg at folk sat heime.

Sjølv fekk eg det som truleg blir mi einaste jolemesse i år denne helga. Det var Normisjon si jolemesse i Mandal, og eg tok ein tur dit laurdagskvelden for å høyre Kurt Hjemdal tale. Han talte i ein halv time utan manuskript med utgangspunkt i 1. Peters brev 1, 3: Lova vere Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i si store miskunn har født oss på nytt til ei levande von ved Jesu Kristi oppstode frå dei døde! Temaet for talen var Levande von og det var inspirerande å høyre på. Gospelkoret Restart frå Søgne song og det var trøkk i songen deira. Stuvfullt bedehus var det og denne kvelden.

Men så var det tilbake til åresal og sosialt samvær med kaffe og mat. Ulikt messa på Rysstad hadde dei seks gevinstar, så trekkinga tok si tid. Men dei som var der, hadde nok sett av laurdagskvelden til dette. Truleg hadde dei teke ut pengar og, men akkurat som på Rysstad var det ein minibankterminal om nokon gjekk lens. I grunnen er det fort gjort å gå lens på ein slik kveld, det vert fort til at ein kjøper for ein hundrelapp eller to i åresalet. Og så skal ein leggje i på hovudtrekkinga. Og plutseleg er lommeboka tom.

Sjølv vann eg ein pose Sørlandschips denne kvelden. Eg får trøste meg med at andre kveldar har eg ikkje kome så tomhendt heim. Og så hadde eg jo tenkt å støtte arbeidet med nokre kroner, no fekk eg ein triveleg kveld attpå med ei god preik og vakker song.

God lokalradio 2

Share

I dag kan eg fortelje om respons etter innlegget mitt i går. Det gjekk ikkje så langt ut på dagen før det kom ein epost frå vest som ville vite kven som hadde ringt inn frå Brusand. Det synte meg at nokre av familien min fylgjer med på det eg skriv, sjølv om eg har fått kommentar frå andre om at når eg skriv om Valle Radio, så tykkjer dei ikkje det er så interessant. Dei er ute etter at eg skal skrive personleg stoff, men då svarar eg at dei nok finn litt personleg stoff i det eg skriv om Valle Radio, så dei får bare lese mellom linjene.

Like etter kom ein epost frå Per Randa på Brusand. Han fortel:

Eg har ikkje vore på lufta på valle radio før, men oppdaga valle radio i 2001, var ein som sendt nokre klipp derifrå på jærradioen her, og på dei klippa var det Britta Lise som snakka, så eg fann mailen hennar og kontakta hu og har hatt kontakt med hu sidan. Det var dialekten i valle som fascinerte meg, hadde høyrd nokon frå Bykle på fjernsynet ca. ti år før det igjen med omtrent same dialekten.

Vi fekk ein triveleg utveksling av tankar i fleire epostar i løpet av dagen i dag. Så neste gong eg dreg forbi Brusand, sjå http://no.wikipedia.org/wiki/Brusand med eit flott bilete av stranda der, vil eg kunne tenkje på ein eg har brevveksla med som fylgje av Valle Radio og ikkje bare nyte utsikten og sjå på Hitlertennene – krigsminnesmerket som står att på stranda, sjå http://web3.aftenbladet.no/kultur/article75967.ece

God lokalradio

Share

Eg hadde gleda av å høyre på Britta Lise Homme og Knut H. Nomeland i går kveld då dei hadde Open sending. Det var god lokalradio, og det var ikkje bare fordi det var ein innringar frå Brusand som visste at eg var frå Ålgård. Han høyrde på Internett, var sjølv opprinneleg frå Varhaug, der syster mi bur (mannen hennar er prest der), og etter det eg forstod av samtalen mellom han og Britta Lise var det ikkje fyrste gongen han var med i Valle Radio. Heller ikkje var det fordi ho fekk ein telefon frå Gerd i Bykle og trudde det var Jorunn på Rysstad. Nei, grunnen til at eg koste meg så mykje i går kveld var at Britta Lise hadde funne ut at ho ville nytte den PC’en vi har i studio til å finne ut kor mange som den einskilde innringar delte namn med. Dermed gjekk ho til Statistisk Sentralbyrå sin namnestatistikk, som eg trur eg ganske så populær. Her er lenka til den: http://www.ssb.no/navn/

Etter kvart som nye telefonar kom inn, snakka Knut litt med denne medan Britta Lise slo opp namnet på den sida. Då fann ho at det er 11.124 som har Jorunn som førenamn i Noreg og at det er 6.412 som har det som einaste førenamn. Når det gjeld Gerd, er det 17.410 som har det som førenamn, men bare 6651 som har det som einaste førenamn.

Med dette som grunnlag fekk dei ein hyggeleg prat med dei som løyste rebusane. Rebusane handla om jolegåver og eg var i grunnen litt overraska over kor mange som alt var komen langt med førebuingane, sjølv om det vel og var ein som meinte at det var tidleg enno. Då repliserte Knut at det jo var ope i butikkar på jolaftan og, så ein trong vel ikkje forhaste seg.

Ein tradisjon i førjolstida er at ein heng lys på tre i hagane, og det har eg sanneleg sett alt no. Før var det jo meir vanleg å gjere det til 1. sundag i advent, og det er jo ikkje før neste sundag, så nokre er tidlege også med slike ting. Å bake jolekaker i november og så prøvesmake heile perioden fram til jol, det gjer at høgtida vert litt oppbrukt på førehand, så det vil eg ikkje anbefale. Jolebord, joletallerken og kva det no kallast, kan vere hyggeleg ein gong i førjolstida, men om ein et pinnekjøt og ribbe og kalkun og lutefisk eller torsk for mange gonger i førjolstida, så vert det truleg ein nedtur når kalenderen syner 24. desember.

Men det var tankar eg truleg tenkte litt for tidleg. Det smittar.

Problemstart

Share

I kveld vart det ein problemstart. Då Inga skulle kople opp, var telefonen daud, og same kva vi gjorde, fekk vi ikkje summetone. Gode råd var dyre, vi tenkte at vi kanskje måtte droppe sendinga, særleg Open sending kan ikkje fungere utan at ein har telefonkontakt på miksebordet.

Ein telefon til Jørund Georg Jore pleier å vere løysinga når vi får problem med det tekniske. Om han er i Valle, går det ikkje mange minutt før han er i radioen for å hjelpe oss. Men i kveld var han i Kristiansand, så vi måtte klare oss sjølv. Etter kvart klarte vi å kople opp linje til Bykle, slik at vi kom på lufta om lag 18:20, men framleis var det ikkje liv i telefonlinjene på miksebordet.

Det enda med at Jørund tok ein telefon til Arne Uppstad, som kom på kort varsel. Det er interessant å sjå kva folk som kan, gjer. Han fann boksen, trekte ut kontakten og sette den inn att. Då nullstilte systemet seg, og så var linja oppe att. Det tok bare eit lite minutt, så var alt i orden. Freden senka seg over radioen og sendinga kunne begynne.

Fyrst var det Kåre Rike og Ronny Stavsholt som snakka saman om elektroniske banktenester. Bakgrunnen var at dei på jolemessa på Rysstad laurdagen hadde betalingsterminal, Valle sparebank har skaffa ein slik som dei låner ut til organisasjonar som treng. Eg prata med Ragnar Aas i går i sendinga, og han fortalde at det var fleire som trong å bruke terminalen på messa, så han meinte det var ein flott ide at Byklefolka hadde fått noko slikt til basaren.

Ut frå dette snakka dei om mangt og mykje som kjem i bankverda, no fasar dei ut minibankkort med magnetstripe og tek til å bruke chip. Difor må ein stikke kortet ned i eit hol no når ein skal betale med kort. Den halvtimen dei hadde saman gjekk fort, og Kåre var svært flink til å forklare endringane som skjer med elektronisk betaling no.

I Kommunen informerer kom Utviklingsavdelinga ved Rune Ingebrigtsen i staden for det oppsette Sosial og Arbeid. Der gjekk og praten greitt om aktuelle saker i Valle kommune.

Så rulla kveldens program vidare etter vanleg låm, Torlef B. Harstad hadde Tankar frå Bibelen, Ronny spela musikk og Britta Lise og Knut Nomeland hadde mange telefonar i sitt Open sending-program. Takk til Arne, som redda kvelden for oss.