Å skaffe pengar

Share

Valle Radio klarar seg med etter måten få tiltak for å skaffe pengar. Vi har reklame, den nye reklamen Britta Lise organiserte og som du høyrer no, fekk så mange som ville vere med at vi ikkje hadde plass til så mykje meir i sendingane. Det andre tiltaket er påskesendingane, den store påskebasaren til Valle Radio går det gjetord om, og den gjev oss nok til at vi kan klare oss det meste av året om vi ikkje er for råflotte. No arbeider vi med å få opp ei ny heimeside, den kostar ein del, elles er det utstyr i radioen som kostar ein del. Men den store utgiftsposten i alle bedrifter, den slepp vi, for vi betaler ikkje løn til nokon av dei som er med og driv Valle Radio.

I dag kom eg over ein interessant setning. Det var på ei diskusjonsliste for wikipedia, som no samlar inn pengar til drifta for neste år. Dei treng seks millionar dollar, mange meiner at det er utruleg lite for å drive ein av dei mest populære nettstadene på heile Internett. På sida der ein ber folk om å gje er det sett opp forslag om å gje 30 dollar. Dermed kom det ein kommentar frå ein fransk lesar:
Folk snakkar fransk ikkje bare i Frankrike, men og i Canada og i Algerie. For ein professor i Algerie, som tener 400 euro i månaden, er det utenkeleg at han skulle gje 30 euro til wikipedia.

Men ein fransk professor, som tener minst 4000 euro i månaden kan nok gjere det. Men professoren i Algerie lever betre for 400 euro enn franskmannen med 4000 euro.

Det gav meg eit lite perspektiv på kor ulikt godene er fordelte i verda. Når ein ser ei liste med folk som har donert gåver til wikipedia og ser at folk har gjeve tilsvarande ein dollar, må ein kanskje tenke at dei bur i land der ein dollar har større verdi enn sju kroner i mi lommebok.

I går kveld vart vi stijande og prate litt etter sendinga. Vi kunne konstatere at no skal det vel helst vere basar kvar einaste helg i tida framover. Basarane på Rysstad, Dagsenteret og Menighetshuset kjem som perler på snor. Vi kan vere med og yte litt og vere takksame for at vi har det godt og har noko å dele med andre, til og med etter finanskrise og meir til.

Triveleg onsdagskveld

Share

Først stor takk til Åsmund Hoslemo som fiksa problemet vi hadde i studio i Bykle, slik at P4 kom på lufta att. Dermed kunne vi kople opp klokka 17:45 og vere klar til sendinga i kveld starta.

Det var eigentleg Ørnulf Hasla som stod på programmet til å vere programleiar denne kvelden, men han har ikkje høve til å ha ansvar for sendingar i haust, så Bjørgulv T. Berg steppa inn og hadde sydd saman eit triveleg program:

Aktuell time:
1. Telefon til flykningekonsulent Guro Nordli Solbakk, som treng utstyr til nye flyktningar som kjem til Valle sist i november. Stellebord og står høgt på lista, men også leiker til borna, sa Guro på telefon, nettopp komen heim etter ein tur til Kristiansand for å finne noko av alt som står på lista som ein treng før 15 personar frå Burma kjem.

2. Randi Myrum har gått av som leiar i Valle Bygdekvinnelag etter åtte år. Dei tre kvinnene som takka for seg i styret no i haust, Randi, Lisbeth D. Homme og Jorunn Lund Harstad, hadde over 40 års fartstid i styret. Randi og Bjørgulv snakka om kor viktig det er at nokon tek ansvar for dugnadsarbeid i ei bygd.

3. Lisbeth på biblioteket skal ha Nordisk Bibliotekveke, sjå http://www.bibliotek.org/default_no.asp med fleire arrangement neste veke. Morgengry med elevar i 3. klasse vert det alt på fredag, og neste veke er det besøk i barnehagane. Neste fredag, 14. november, vert det og litteraturkveld med Fred Arthur Asdal i kommunestyresalen. Lisbeth var med på telefonen, biblioteket er ope til klokka 19 på onsdagane. Her er meir om Asdal: http://www.bokapnerne.no/sitepageview.aspx?sitePageID=1522

4. Sigurd Brokke http://underskog.no/kalender/26117/forestilling/33219 skal ha ny duell med Linda Eide. http://www.nrk.no/programmer/tv/norsk_attraksjon/1.3415851 Det skjer på Bygland fredag i regi av Agder Mållag og Bygland Mållag. Sigmund Skomedal skal vere dommar i duellen. Sigurd var og med på telefon, han var på møte i vallemal.no, dei hadde korrekturlesing på 20 av dei 7400 orda som no ligg i databasen.