Postludium frå Fæøyane og Island

Share

I kveld hadde Niklos funne fram song frå Færøyane og musikk frå Island til programmet sitt. Fyrst song Vilhelm Juul Andersen frå Velbestadur tre åndelege visetonar:
Jeg stod mig op en morgenstund
Sorrig og glæde de vandre tilhobe
Når ungdoms synd og dårskabs år
Desse tonane var frå ei plate utgitt i tilknytning til det utval av åndeleg visesong på Færøyane som ble publisert i Dansk-færøsk Samfunds hefte 7-8 i 1975. Melodiane var samla inn av Karl Clausen.

Så hadde han funne fram Jon Nodals Toccata i Minningu Paáls Islofasonar. Her spela Hørdur Askelsson på orgelet i Hallgrimskyrkja i Reykjavik.

Til slutt kom Susanna Samuelsen frå Husavik og song Den lyse dag forgangen er.