Interessant onsdagskveld

Share

Til onsdag er det kommunestyremøte att, og sendinga skal overførast i Valle Radio. Det vert eit langt møte for representantane som startar med lunsj klokka 12 og deretter har temamøte om budsjett og innsparing for alle politiske utval, ikkje bare kommunestyret. Det møtet varer til 15:30, så er det pause til klokka 18:00.

Som start på møtet skal det vere opning av S_M-A-R-T smykkeutstilling i Velkomstsenteret. Det er rådgjevar kultur Torunn Charlotte Lund som skal opne utstillinga av arbeid som elevar i utvekslingsprosjektet på Valle vidaregåande skule stiller ut. Du kan høyre det i radioen om du ikkje møter fram.

Deretter vert det tre orienteringar før sjølve kommunestyremøtet:

1. Arbeidet med Rv 9 frametter. Signe Sollien Haugå i Setesdal Regionråd
2. Reguleringsplan Valle sentrum. Torgeir Haugaa
3. Tidsreisa – ideskisse for utvikling av Prestfossen kulturlandskap. Torunn Charlotte Lund.

Her er lenke til kommunestyremøteinformasjon hos Valle kommune:
http://www.valle.kommune.no/councilmeeting.aspx?ObjectType=ePhorteCommitteeMeeting&ePhorteCommitteeMeeting.ID=230