Program veke 48

Share

Tirsdag 25. november

Ansvarleg: Harald Haugland

18:00 Kvarteret
18:15 Over ein open Bibel
18:30 Møteplassen
19:00 På konsert
20:00 Kyrkje og kristenliv
20:30 Postludium ved Niklos K. Besteland. Musikk til siste sundag i kyrkjeåret, domssøndagen
21:00 Kyrkjebakken

Onsdag 26. november

Teknikar: Jørund Georg Jore

18:00 Kommunestyremøte

Interessant onsdagskveld i Valle Radio

Til onsdag er det kommunestyremøte att, og sendinga skal overførast i Valle Radio. Det vert eit langt møte for representantane som startar med lunsj klokka 12 og deretter har temamøte om budsjett og innsparing for alle politiske utval, ikkje bare kommunestyret. Det møtet varer til 15:30, så er det pause til klokka 18:00.
Som start på møtet skal det vere opning av S_M-A-R-T smykkeutstilling i Velkomstsenteret. Det er rådgjevar kultur Torunn Charlotte Lund som skal opne utstillinga av arbeid som elevar i utvekslingsprosjektet på Valle vidaregåande skule stiller ut. Du kan høyre det i radioen om du ikkje møter fram.
Deretter vert det tre orienteringar før sjølve kommunestyremøtet:
1. Arbeidet med Rv ) frametter. Signe Sollien Haugå i Setesdal Regionråd
2. Reguleringsplan Valle sentrum. Torgeir Haugaa
3. Tidsreisa – ideskisse for utvikling av Prestfossen kulturlandskap. Torunn Charlotte Lund.

På Valle kommune sine heimesider ligg informasjon om sakene som skal opp i kommunestyremøtet, mellom dei finn vi og saka om gjestebustad til utflutte valldølar. og omgjering av lån til offentleg tilskot.