Sendinga avlyst

Share

I kveld måtte eg avlyse sendinga. Det synte seg at P4 har vore nede sidan sundag, og P4 sender på Bykle Radio/ Valle Radio sine sendarar når vi ikkje har sending.

Eg prøvde å få tak i Reidar Trydal, som er den vi skal kontakte når det er noko galt i Bykle. Men han var bortreist og kunne ikkje hjelpe, det same var Ole Morten Egeland, som eg ikkje fekk tak i, men som eg fekk vite var borte. Også Olav Mandt, som vi har hatt mest å gjere med i styret, var bortreist, og vår redaktør Bjarne Tveiten hadde ikkje noko peiling på slike tekniske saker.

Det enda difor med at eg måtte ringe Niklos K. Besteland og seie at han ikkje trong å ta bussen frå Besteland til Valle for å lage Postludium i kveld. Når ein ikkje kjem på lufta, er det liten grunn til å lage sendinga, det er ikkje internettradio vi driv.

Det er jo litt dumt at ein skal vere avhengig av Bykle Radio, men dei har sendarane som vår sending går ut frå, så sjølv om dei ikkje er aktive no, må vi gå gjennom deira tekniske system for å få våre sendingar på lufta. Og har det vore straumstans og dei må inn og resetje systemet, så må vi ofte ringe dei og seie frå at no er P4 nede. Det er nokre som tek kontakt og lurer på kva som feilar Valle Radio når dei ikkje får inn P4. Men det er nok hos Bykle feilen ligg då, så å ringe til meg eller ein annan her i Valle er bare å gå ein omveg, for ein må fysisk inn i teknikken i Bykle for å få sendinga opp att.

Så då blei det ikkje noko program i kveld, men to innlegg på bloggen, det fekk du.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.