Valle Radio veke 49

Share

Tysdag 2. desember

Ansvarleg: Harald Haugland

18:00 Kvarteret
18:15 Over ein open Bibel
18:30 Musikk før jol. Händels Messias, del 2
20:00 Aktuelt frå kyrkje og kristenliv
20:30 Postludium. Niklos K. Besteland presenterer musikk til advent.
21:00 Kyrkjebakken

Onsdag 3. desember
Sendinga denne kvelden er flytt til fredag, då blir det sending til Heile dalen. Sjå program i fredagsavisa.