Leksikonskriving

Share

Dei fleste av dykk som les bloggen min, har nok etter kvart fått med seg at eg dei siste åra har skrive på leksikonet wikipedia. Vi er mange som gjer det, dei siste par månadene har vi skrive om lag 15.000 nye artiklar. I tillegg kjem all utviding og fiksing og oppdatering av 185.000 gamle artiklar.

I helga leita eg fram mitt leksikon frå 1973,. Gyldendals store konversasjonsleksikon. Stoffet der er jo gått ut på dato for mange av artiklane. Andre folk har kome i fokus, så mange av dei som er omtalt der, er tekne ut i nyare utgåver av leksikonet.

Ettersom eg har vore litt oppteken av å skrive om folk som har dikta salmar, kom eg til Johannes Johnson, far til biskop Alex Johnson. Det fine med wikipedia er at det er plass til omtale av dei som etter kvart ville falle ut av eit papirbasert leksikon. Men ein må helst ha tilgang til papirbasert stoff for å kunne skrive om dei, for det viser seg svært ofte at folk som ikkje er her meir etter at IT-revolusjonen kom, ikkje så lett let seg finne på verdensveven.

Wikipedia er eit leksikon som er lett å ty til. Alle kan redigere der, skrive nye artiklar eller fikse på gamle. Men ganske lenge vil det vere naudsynt å nytte papirbaserte oppslagsverk, ein kan ikkje basere seg på at alt er få finne på internett på lenge enno. Så får vi heller nynne på salmene han skreiv og tenke på ei eldsjel som sleit seg ut i arbeidet for evangeliet på Madagaskar og her heime.

Johnson skrev en rekke bøker, og i Norsk Salmebok finnes det flere salmer av ham:

  • 515 Vår seierssæle helt og drott (fra 1899)
  • 517 Lysenes far, vi takker deg (fra 1912) Melodi av Sigurd Lunde
  • 830 En dalende dag, en stakket stund (fra 1906)

Han har også oversatt den eneste salme vi har fra Madagaskar i Norsk Salmebok:

  • 516 Send ut, o Jesus kjære (oversatt i 1915)

Artikkelen om han finn du her:  http://no.wikipedia.org/wiki/Johannes_Johnson