Siste sending i 2008

Share

Tysdag 23. desember

17:00 Sending frå Valle sendtrum ved Bjørgulv T. Berg. Trekning av Valle sentrumsforening sitt store jolelotteri.

Dagen før dagen:
18:00 Årsavslutning med tankar frå Bibelen
18:30 Øyvind og Ørnulf med gjester i studio ringer rundt til setesdølar i utlandet.
19:45 Intervju med Paul Harstad, ein av Barack Obama sine støttespelarar i valgkampen.
20:15 Samtale med Ordførar Bjørgulv Sverdrup Lund som ynskjer innbyggjararane i Valle God jol.

Valle Radio vil ynskje God jol og Godt nyttår til alle lesarane og til alle våre støttespelarar.

Obama-rådgjevar på Valle Radio
Det vart lagt merke til då Setesdølen tidlegare i haust kunne avsløre at ein av dei fremste rådgjevarane til Barack Obama i valkampen i USA var Paul Harstad, som har røter i Valle. Oppslaget vart nytta også i Agderposten og VG, og endåtil nemnt i Torsdagsklubben (sjølv om glupingane der plasserte Setesdal i Telemark).

På Valle Radio
No har også Valle Radio snakka med Paul Harstad. Innslaget, som er mest ein halvtime langt, er lagt ut på Valle Radio sine nettsider. Der kan du høyre meir om forholdet han har til Valle og Setesdal.

Slik stod det i Setesdølen i dag, 23. desember.