Gledeleg jol

Share

Så har vi feira jol med alt det jola ber med seg av tradisjon og minne. Joleglede over fellesskap og gåver er vel kjensler dei fleste kan finne att. Men jola er og ein periode med sakn for mange. I Dagsrevyen i dag var det fokus på dei mange borna som opplever at foreldre drikk for mykje i samband med jolefeiringa og slik skaper ein utrygg situasjon i heimen.

Sjølv har eg fått oppleve velsigninga i å feire jol med nokre av våre nære i stova heime, og samstundes ha kontakt med andre gjennom telefon for å takke for gåver og helsingar.

Dykk som eg ikkje når på den måten vil eg ønske ei velsigna jol gjennom bloggen og takke for at du les mine små epistlar.