Obama-scoop

Share

Valle Radio fikk Obama-scoop var tittelen på ein artikkel i Fædrelandsvennen si nettutgåve lille jolaftan. http://www.fvn.no/lokalt/setesdal/article636620.ece

Der får vi høyre historia om korleis vi fekk eit intervju med Paul Harstad, som har vore rådgjevar for Obama i valkampen. Det står i artikkelen at intervjuet er på nettsidene til Valle Radio, men det var der bare som streama sending lille jolaftan, og det ligg der ikkje no lenger.

Men artikkelen på Fædrelandsvennen sine sider er større enn den som var i papiravisa, så du kan lese meir om saka der, sjølv om du ikkje får høyre intervjuet.

Du finn meir om Obama på wikipedia, sjå http://no.wikipedia.org/wiki/Obama

Deilig er den himmel blå

Share

Det er jo naturleg at wikipedia i joletida får artiklar som handlar om jol. I dag kom det ein som skreiv seks ord etter at tittelen over var skriven. Kjent julesalme. Dansk folkemelodi. Tekst : N. Grundtvig Bare tre av desse orda var rette. Salma har ikkje ein dansk folkemelodi, og diktaren heiter ikkje N., om ein skal bruke initialar, må det bli N.F.S.

Av og til lurer eg på korleis folk får seg til å skrive så lite når dei får god plass i det redigeringsvinduet dei opnar når dei skal skrive ein artikkel. I dette tilfellet valde eg å utvide artikkelen, slik at du finn han noko meir fyldig no:
http://no.wikipedia.org/wiki/Deilig_er_den_himmel_bl%C3%A5

Det er og lenke til den danske artikkelen der. Frå den kan du finne lenke til den originale teksten på 19 vers på dansk. Grundtvig sjølv redigerte den ned til sju vers, som er dei vi kjenner frå salmeboka nr. 93, eller nr. 94 som er Anders Hovden si omsetjing til nynorsk.

Lunds sang- og salmeleksikon fortel at dette er den første salma Grundtvig skreiv. Det skjedde mellom to psykosar, han hadde ei veke då han ikkje var sjuk på sinnet og som gav ro og fred til å skrive denne teksten, som jo sidan har vore til stor glede kvar einast jol. Og framleis vert han sungen både på joletrefestar og i kyrkja, nesten to hundre år etter at han vart dikta.