Glem ikke!

Share

Når ein er blitt senior, kan ein vel med godt samvit gå på eldres hyggestund, anten det er av den eine eller den andre typen. Eg veit at mange ser på Open sending onsdagskvelden som Eldres hyggestund og samlast rundt radioen på Bygdeheimen i Valle.

Nokre gonger har eg hatt høve til å få med meg ei slik hyggestund, mellom anna fordi Reidun av og til er i komiteen som steller i stand. Når det høver slik, er det triveleg å vere med. Eg har og vore så priviligert at Valle Pensjonistforening av og til spør meg om å halde andakt eller kåsere, og det fungerer og som ei slik eldres hyggestund.

Sist eg var på eit slikt arrangement, var det ein tale som ein kunne hugse i alle fall til ein kom heim, kanskje lenger. Det var Egil Tonstad som talte, og han hadde temaet Glem ikke. Og så meinte han at det var noko som dei fleste eldre kunne kjenne seg att i, den problemstillinga, for sjølv om ein ikkje har Alzheimers syndrom, kan ein nok gløyme eitt og anna når ein kjem opp i åra.

Med ei slik innleiing hadde han forsamlinga og kunne minne om viktige ting som ein ikkje må gløyme om ein kjem opp i åra.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.