Program for 6. og 7. januar 2008

Share

Tysdag 6. januar
Ansvarleg: Harald Haugland
18:00 Kvarteret
18:15 Over ein open Bibel
18:30 Møteplassen: Liv Kyllingstad Godin
19:15 Dagens dikt: Kantate til Norges Vels 100-års jubileum i 1909 av Bjørnson.
19:30 Odd Dublands juletankar
20:00 Aktuelt frå kyrkje- og kristenliv. Frøyland og Orstad kyrkje
20:30 Postludium ved Niklos K. Besteland: Musikk til epifania
21:00 Kyrkjebakken

Onsdag 7. januar
Ansvarleg: Harald Haugland
Teknikar: Torleif Soltun Haugen
Telefonvakt: Bjørg Ragnhild Trydal Jansen og Anna Rysstad

18:00 Intro og presentasjon. Torleif Homme i studio: Om skuleutbygging
18:15 HMS Sør – kva er det Telefon til Trond Støle
18:30 Telefon til Jan Olsen: Syklar til Cuba
18:50 Telefon til Ove Lund om Bru mellom Øyne og Tosong

19:00 Kommunen informerer. Wenche Gundersen
19:30 Tankar frå Bibelen. Bjørgulv T. Berg
20:00 Bjørgulv T. spelar Gaither-musikk
20:30 Ferske resultat frå Brokke Cup Telefon til Jan Woitachek
21:00 Open sending.

Telefon 379 37577