Program for veke 3, 2009

Share

Tysdag 13. januar
Ansvarleg: Harald Haugland

18:00 Kvarteret
18:15 Over ein open Bibel
18:30 Møteplassen
19:00 Gaither Gospel Music
19:30 Tema: Misjon i Afrika
20:00 Aktuelt frå kyrkje og kristenliv
20:30 Postludium ved Harald Haugland
21:00 Kyrkjebakken

Onsdag 14. januar
Ansvarleg: Ronny Stavsholt
Teknikar: Torhild Sandnes
Telefon: Gudrun Nomeland og Jorunn Lund Harstad

18:00 Aktuell time med blant annet:
Kirsten Bråten Berg om leikarringsturen.
Lisbet D. Homme om boksalg på biblioteket.
19:00 Kommunen informerer ved Velkomstsenteret
19:30 Tankar frå Bibelen ved Torleif B. Harstad
20:00 Ronny sin time med gjester og musikk.
Om Hisdal naturreservat, blant annet.
21:00 Open sending.

Telefon 379 37577