St. Olavs Orden

Share

I går høyrde eg i radioen at Paal-Helge Haugen har fått St. Olavs Orden. Då tenkte eg at det var vel fortent. Vi var på Setesdalsmuseet då Kirsten Bråten Berg fekk utmerkinga, det vart program og innlegg på bloggen, sjå http://valleradio.blogs.no/2005/11/27/st_olav_til_kirsten_braten_berg~341729

Over tid har wikipedia etter kvart fått mange artiklar om folk som har fått St. Olavs Orden. http://no.wikipedia.org/wiki/St._Olavs_Orden Då eg skulle oppdatere artikkelen om Paal-Helge Haugen, hadde andre alt vore inne og gjort det, sjå http://no.wikipedia.org/wiki/Paal-Helge_Haugen I kveld var det over 800 artiklar i kategorien St. Olavs Orden på wikipedia. Sjå nederst på sida om ordenen, så finn du kategorien. Med så mange artiklar, er det ikkje lett å halde oversikt, men til no har det vore måten ein har ordna det på.

Sjølv har eg skrive nokre av dei biografiartiklane, kanskje 25 av dei 807. Men wikipedia er eit stort prosjekt som har mange skribentar.

Salmediktaren Svein Ellingsen har fått St. Olav, http://no.wikipedia.org/wiki/Svein_Ellingsen
det gjorde også organisten Arild Sandvold. http://no.wikipedia.org/wiki/Arild_Sandvold

Ta ein titt på lista og sjå om du finn nokon du vil lese om.

Her er Fylkesmannen i Vest-Agder si liste over folk som nyleg har fått St. Olav og Kongens fortjenstmedalje. http://www.fylkesmannen.no/fagom.aspx?m=327

Der finn du Ernst Håkon Jahr, Ovin Udø, Astrid Hareide og Gunvald Opstad, mellom andre.