Eldsjeler

Share

I går brukte eg eit intervju eg hadde fått frå Nytt Liv Media i Stavanger. Det handla om Arvid Krogedal frå Sandnes. Han byggjer skole i Tanzania, og har vore der sidan før jul. Han har vore der nede fleire gonger for å hjelpe til i misjonsarbeidet.

No reiste han med heile storfamilien for å besøke dottera som er misjonær for Misjonssambandet, og denne gangen stoppa han igjen etter jul for å bli med på byggingen av en yrkesskole, ein av få i det store og folkerike landet. 40 millionar bur det i landet, som er tre gonger så stort som Norge, og dette var den fjerde største yrkesskulen. http://no.wikipedia.org/wiki/Tanzania

Eg hadde også eit anna innslag, frå radio Gnisten i Bergen, som hadde eit intervju med eit ektepar, Bergfrid og Andreas Kårbø frå Øygarden utanfor Bergen. Dei tok permisjon frå jobbane som lærar og driftsleiar i kommunen og reiste til Kenya for å hjelpe i misjonsarbeidet, ho som lærar på den norske skulen, han som ein som kunne hjelpe til med litt av kvart. To år var dei i Afrika og hjelpte til før dei kom heim att til sine faste stillingar heime.

I mange av programma har vi møtt eldsjeler, nokre har korttidsopphald i misjonsrelatert arbeid, andre, som Liv Godin, gjev heile livet i teneste for andre. http://no.wikipedia.org/wiki/Liv_Kyllingstad_Godin

Eg trur verda hadde vore fattigare utan slike eldsjeler. Det er ikkje bare i misjonen dei finst, i bygdene og byane rundt om finn du dei og. Dei går midt mellom oss utan å alltid vere så synlege. Og gjer oss rikare når vi møter dei.