Lokal forvaltning og lokalt vern

Share

Eg hugsar då lokal forvaltning av Setesdal Vesthei – Ryfylkeheiane Landskapsvernområde vart etablert.
http://no.wikipedia.org/wiki/Setesdal_Vesthei_%E2%80%93_Ryfylkeheiane_Landskapsvernomr%C3%A5de Alle var glade og meinte det var positivt at forvaltninga av området skjedde i nærleiken av området, og Valle fekk arbeidsplassen, sjølv om det jo ligg i 8 kommunar i tre fylker. Sekretariatet har ikkje forvaltningsmynde, det har kvar kommune for det arealet som ligg i kommunen.

I orienteringa som ordførar Bjørgulv Sverdrup Lund hadde til kommunestyret onsdagskvelden, fortalde han at no vil krefter endre på dette og sentralisere forvaltninga. Det er fire store landskapsvernområde som har lokal forvaltning. Utanom SVR er det Dovrefjell, Forellhogna og Blåfjella, og 12. februar skal desse ha møte med miljøvernminister Erik Solheim om saka. Målet er å vidareføre forvaltninga innanfor eit interkommunalt samarbeid, sa ordføraren.

Når Bjørgulv om 14 dagar skal møte miljøvernministeren, er det sikkert lurt om han samstundes har svar på kva Valle kommune vil gjere med Solblom for å sikre bestanden. Eg skreiv om det på bloggen 17. mai 2008, no er det snart gått eit år. http://valleradio.blogs.no/2008/05/17/solblom-4187823/ Her er meir om aksjonen til Solheim. http://www.dirnat.no/kommunearter