Folkehøgskulesaka

Share

Dette er ei sak som har hatt ein lang prosess og ofte vore omtala i Valle Radio, gjerne med intervju med prosjektleiaren.

I forkant av Ordføraren orienterer, i kommunestyret i går kveld,
orienterte saksordførar Anette B. Berg om arbeidet med skulegruppa. Ho kunne syne til at det kom mange gode ord i statsbudsjettet:

–Folkehøgskule for motorsport (frå statsbudsjettet)

–Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, viser til at det er satt i gang arbeid med å starte en folkehøgskole med motorsport i Valle kommune. Flertallet ber om at det igangsettes en prosess mellom Valle kommune og Kunnskapsdepartementet for å se på mulige løsninger for å realisere Valle Folkehøgskole, herunder et eventuelt samarbeid om finansieringsmodell.

–Komiteens medlemmer fra Høyre viser til Høyres alternative budsjett der det foreslås å bevilge 3 mill. kroner til etablering av en folkehøyskole for motorsport i Valle kommune. Valle kommune vil samarbeide med Norges motorsportforbund om å etablere Setesdal folkehøgskole med fokus på motorsport etter at den videregående skolen i kommunen ble nedlagt.

–Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til Kristelig Folkepartis alternative budsjett der det foreslås å øke bevilgningen til folkehøyskolene med 8 mill. kroner for å opprette en ny folkehøyskole i Kristiansand og i Valle.

Så får vi håpe at gode ord fører til noko meir.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.