Kvartett 2008

Share

I forlenging av samtalen Bjørgulv T. Berg hadde med Paal-Helge Haugen, er det nødvendig å nemne at i Fædrelandsvennen i dag vart Kvartett 2008 sett øverst på lista over Sørlandets beste bøker. http://no.wikipedia.org/wiki/S%C3%B8rlandets_beste_b%C3%B8ker Dette er ei liste over bøker av nålevande forfattarar på eller med tilknytning til Sørlandet.

Kvartett 2008 består av fire bøker, samla i eit plastomslag. Dei kan lesast kvar for seg, men dei heng og saman. Verket er blitt til over ein tiårsperiode.

Vi gratulerer!

Men vi saknar Kjetil Brottveits Nattradioen på den lista, det var ei svært triveleg bok. I intervjuet i Fædrelandsvennen, som ikkje er lagt ut på Internett enno, seier Paal-Helge Haugen at det dei siste åra er blitt svært mange forfattarar med tilknytning til Sørlandet, då han flytta heim og busette set i Songdalen i 1975, var det bare han og Øystein Lønn http://no.wikipedia.org/wiki/%C3%98ystein_L%C3%B8nn som livnærte seg som skjønnlitterære forfattarar her sør. No er det ganske mange, noko boklista syner.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.