Program veke 8 2009

Share

Tysdag 17. februar

Ansvarleg: Harald Haugland

18:00 Kvarteret
18:15 Over ein open Bibel. Kurt Hjemdal
18:30 Setesdal syng
19:05 Tysdagsmagasin
20:30 Postludium. Niklos K. Besteland presenterer musikk frå tysk renessanse og tidleg barokk
21:00 Kyrkjebakken.

Denne kvelden fekk eg god hjelp av Reidar Trydal til å kome på lufta. Tusen takk. Då eg skulle logge på, var P4 borte, og då eg logga av, kom ikkje P4 tilbake. Kva som er galt, kunne han ikkje finne ut, for han var i Arendal og måtte ordne opp derifrå. Det betydde at eg ikkje kom på lufta før 18:30, så programmet vart noko amputert, men eg er glad at det vart sending, sjølv om ho ikkje vart som eg hadde tenkt.

Onsdag 18. februar

Ansvarleg: Ørnulf Hasla
Teknikar: Olav Kn. Rike
Telefonvakt: Bjørg Ragnhild Trydal Jansen og Anna Rysstad

18:00 Aktuell time ved Ørnulf Hasla
19:00 Kommunen informerer. NAV
19:30 Tankar frå Bibelen ved Håvard Viki
20:00 Vi møter snøscooterforhandlarane i Valle
21:00 Open sending ved Rolf Erik Homme

Telefon 379 37577
Høyr på http://www.valleradio.com
Send epost til post@valleradio.com