Ein festkveld

Share

Opptaket frå Hylestad skule var ei glede å høyre, sjølv om eg nok tykte at folk song lite på songen eg hadde skrive. Men det kan jo og skuldast at mikrofonane var vende frå salen, og dermed høyrdest det langt borte frå. For seinare på kvelden var det god song i programmet.

Song og musikk er viktig og skaper miljø. Men dei talte innslaga var sanneleg og viktige, og folk humra og kjende seg att i det som vart fortald, det fekk vi høyre i dei intervjua som Ørnulf hadde gjort. Det gav og mimring for tankane å høyre Andres og Knut fortelje, og konferansier Leonhard og spelemann Hallvard T. hadde også gode å soger å minne oss på.

Knut Brokke sitt innlegg vil eg sende etter vinterferien. Vonleg har vi fått det på plass på ein måte som gjer det lett å spele då.

Festen var godt dekka i Setesdølen i dag og i Fædrelandsvennen i går, så her har skulen fått mykje att for innsatsen i mediedekning. Dei etterlyste fleire filmar som var laga på skulen. Dersom du har nokon av dei, hadde skulen likt å få låne og lage ein kopi.

Ein festkveld vart det i radioen og.